Astangu 7 elurajoon

Asukoht ja tutvustus

Äärelinn elupaigana pakub naudingut võimalustest ja mugavustest, mis kaasnevad eluga suurlinnas ning rahu ja vaikust looduse rahulikus keskkonnas.

Astangu elurajoon paikneb Väike-Õismäe ja Harku järve vahetus läheduses.

Tallinna linnavalitsuse tellimusel on valminud Astangu ehitusmäärus, mille kohaselt kerkib piirkonda uus elamurajoon. Koos elamu- ja tööstusaladega on ehitusmääruse põhijoonisel välja toodud ka säilitamist vajavad rohealad ja miljööväärtuslikud piirkonnad - mitu metsa vääriselupaigana, mis esindavad mitmekesiseid kooslusi: vana kuusik, lehtmets, segamets tammede ja kiviaedadega, laialehine mets Soone oja orus ning vana sanglepik. Ürgilmeline loodus, taluvaremed, kiviaiad ja külatee. Maapinnalähedase paekiviga seotud avatud loomaastik ja Mäeküla klint. Teisel pool Kadaka teed kõrgeneb paekallas kiiresti. Püstloodne järsak võtab enda alla ligi 800 meetrit ning kõrgub jalamilt kuni 15 meetri, merepinnalt kuni 30 meetri kõrgusele. Peeter Suure merekindluse süsteemi rajatiste varemed on võetud muinsuskaitse alla. Läheduses asub kergliiklustee, Harku järve kaldale on paneerimisel suur spordi- ja puhkela. Klint on treeningupaigaks alpinismiharrastajatele. Alale on planeeritud lasteaed, mitmeid mängu- ja spordiväljakuid, matkarada, puhkealad.

Astangu tn 7 kinnistule suurusega 81904 m on kehtestatud detailplaneering, seades ehitusõiguseks:
3 - 8 korruselised korterelamud kokku 55 325 m²
2 - 5 korruselised ärihooned, kokku 24 270 m².

© Merces OÜ